Upoznavanje s opasnošću
od mina i minsko eksplozivnih naprava

Program upoznavanja s opasnošću od mina u Hrvatskoj zajednički je projekt Međunarodnog odbora Crvenog križa (MOCK) i Hrvatskog Crvenog križa. Svrha programa je prevencija kako bi se smanjio rizik od ozljeđivanja i smrtnog stradavanja, promicanje sigurnog ponašanja u okolišu zagađenom minama i zaostalim minsko eksplozivnim napravama.

Ovaj program u sebi ne sadrži niti mu je svrha, poduka o razmještanju mina i njihovoj uporabi. U njegovoj provedbi bitno je što je više moguće osoba uputiti kako opasnost uočiti i izbjeći. Kako je rješenje pitanja mina i razminiranje dugotrajan i složen postupak, provođenje Programa upoznavanja s opasnošću mina i minsko eksplozivnih sredstava može bitno utjecati na smanjenje broja žrtava od minsko-eksplozivnih naprava sve do dana kada će sva minska polja biti očišćena.