Pomoć u kući

Tehnička pomoć koju pruža Hrvatski Crveni križ obuhvaća: distribuciju humanitarne pomoći (hrana, higijena, neprehrambeni artikli); sitne popravke u kući (ostakljivanje prozora, popravak vrata, kvaka, brava, i sl. ); nabavku drva, cijepanje, rezanje, dopremu pitke vode i organiziranje čišćenja bunara.

Pomoć u kući sastoji se od: psihološke potpore; brige o čistoći kuće i okućnice; pomoći teže pokretnima u obavljanju osobne higijene; pripremi jednostavnih obroka; donošenju gotovih obroka i pomoći pri administrativnim poslovima – ostvarivanje statusa i prava.

Programom pomoći i njege u kući skrbi se za osobe treće životne dobi koje zbog narušenog socijalnog i zdravstvenog stanja ne mogu sami zadovoljiti osnovne životne potrebe, a pomoć im ne mogu pružiti ni članovi obitelji. Skrb obuhvaća organizirano pružanje usluga koje ovise o potrebi svakog pojedinog korisnika. Korisniku se omogućuje dobivanje pomoći u svom domu, što je vrlo značajno obzirom da treća životna dob neminovno donosi smanjenje tjelesnih i duševnih sposobnosti, povećava rizik od bolesti, invalidnosti i socijalne izoliranosti. Programom se nastoji stvoriti osjećaj zadovoljstva i sigurnosti kod starijih ljudi, smanjiti osjećaj nemoći i napuštenosti i na taj način poboljšati kvalitetu njihova života. Potreba za ovakvim vidom izvan institucionalne skrbi raste, kako raste i socijalna osjetljivost društva, a naglašava ju i kronični nedostatak smještajnih kapaciteta u domovima za starije osobe.

Usluge pomoći koje se pružaju unutar Programa su razgovor i druženje (psihološka pomoć); pomoć teže pokretnim u obavljanju osobne higijene; uređenje kreveta, promjena i pranje posteljine, odnosno skrb o čistoći prostora u kojem osoba živi; priprema jednostavnih obroka; donošenje gotovih obroka ; briga za zagrijavanje prostora , nabavka drva, cijepanje; nabavka potrebitih stvari iz trgovine; podizanje lijekova i recepata; pratnja pri odlasku liječniku te pomoć pri administrativnim poslovima.

Ovim programom obuhvaća se određena kategorija korisnika. Pomoć i njega pružila bi se u domu korisnika prilagođena potrebama treće životne dobi, invalidnim, bolesnim i nemoćnim osobama a u svrhu prevladavanja usamljenosti i društvene izoliranosti. Programom se potiče suradnja tijela lokalne uprave, zdravstvenih institucija, socijalnih službi i udruga iz područja socijalne skrbi.

Ciljevi programa: Poticanje izvan institucionalnih oblika skrbi za navedenu kategoriju korisnika, sprječavanje socijalne izoliranosti, aktivno uključivanje osoba u život lokalne zajednice, poticanje svijesti o potrebi uzajamnog pomaganja i dobrosusjedske pomoći, poticanje volonterstva u radu sa strijim i invalidnim osobama, poticanje međusobne suradnje jedinica lokalne samouprave, zdravstveni i socijalnih službi te produbljivanje suradnje s udrugama iz područja socijalne skbi.

Kriteriji za ostvarenje ove vrste pomoći: da je osobi zbog tjelesnog ili mentalnog zdravstvenog stanja ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, da osoba živi sama i nema mogućnosti da pomoć pruže uži članovi obitelji,da prosječna mjesečna primanja po članu domaćinstva ne prelaze osnovicu propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi (iznimno ako se radi o teže pokretnim ili nepokretnim osobama, kroničnim bolesnicima ili samcima)

Usluge programa: obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, čišćenje prostorija, pranje rublja, glačanje rublja, pranje posuđa), osobna higijena i zdravstvena skrb (pomoć pri kupanju, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, dostava lijekova korisniku, mjerenje krvnog tlaka i šećera i krvi), razgovor i druženje.