KROZ POVIJEST

Povijest HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Povijest HCK

• 1878. godine u Zadru, Dubrovniku i Zagrebu osnovane su prve dobrovoljne udruge u Hrvatskoj koje svoje djelovanje provode u skladu s međunarodno prihvaćenim odlukama iz 1863. godine
• 22. listopada 1878. godine zadarska “Ustanova domoljubne zadruge dalmatinske od Gospodja na potporu ranjenim i bolesnim vojnicima” prva dobiva suglasnost tadašnjih vlasti za svoje humanitarno djelovanje
• od 1878. do 1918. godine Crveni križ u Hrvatskoj djeluje u sklopu Crvenog križa Austrougarske monarhije
• od 1918. do 1941. godine Crveni križ u Hrvatskoj djeluje u sklopu Crvenog križa Kraljevine Slovenaca, Hrvata i Srba te kasnije Kraljevine Jugoslavije
• od 1941. do 1945. godine Hrvatski Crveni križ djeluje kao samostalno društvo u ratnim uvjetima, no bez međunarodnog priznanja tog statusa
• od 1945. do 1991. godine Crveni križ u Hrvatskoj djeluje kao republičko društvo Crvenog križa unutar Crvenog križa Jugoslavije
• 10. listopada 1991. godine donesena je odluka o istupanju Crvenog križa Hrvatske iz sastava Crvenog križa Jugoslavije i od tada pod nazivom Hrvatski Crveni križ djeluje kao samostalno nacionalno društvo Crvenog križa Republike Hrvatske sa Središnjim uredom u Zagrebu i s društvima Crvenog križa u općinama, gradovima i županijama
• 19. prosinca 1991. godine Sabor Republike Hrvatske usvojio je Zakon o Hrvatskom Crvenom križu kojim potvrđuje Hrvatski Crveni križ kao Nacionalno društvo Crvenog križa Republike Hrvatske, a Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske 13. kolovoza 1993. godine usvojio je Zakon o zaštiti znaka i naziva crvenog križa; 2001. godine Hrvatski sabor donio je novi Zakon o Hrvatskom Crvenom križu
• 29. travnja 1992. godine, na temelju Zakona o Hrvatskom Crvenom križu iz 1991. godine, donesen je Statut Hrvatskog Crvenog križa, a od 2011. godine na snazi je novi Statut Hrvatskog Crvenog križa
• 25. kolovoza 1993. godine Međunarodni odbor Crvenog križa priznaje Hrvatski Crveni križ kao nacionalno društvo, čime Hrvatski Crveni križ postaje 158. član Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a od 25. listopada iste godine Hrvatski Crveni križ član je Međunarodne federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
• 15. listopada 1998. godine –  Predsjednik Republike Hrvatske dodjeljuje Hrvatskom Crvenom križu, u povodu 120 godina djelovanja, Povelju Republike Hrvatske
• 2008. godinu Hrvatski sabor proglasio je „Godinom Hrvatskog Crvenog križa u Republici Hrvatskoj“, a povodom 130 godina djelovanja i petnaest godina međunarodnog priznanja Hrvatskog Crvenog križa kao samostalnog nacionalnog društva
• 2010. godine Hrvatski sabor donosi Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, čiji je sastavni dio i zaštita znaka i naziva crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala

Dokumentarni film o početku rada Crvenog križa (ENG)