PROGRAM “ZAŽELI”

Zapošljavanje žena s područja Knina, Biskupije, Kijeva i Civljana

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Zapošljavanje žena s područja Knina, Biskupije, Kijeva i Civljana

Cilj projekta „Zapošljavanje žena s područja Knina, Biskupije, Kijeva i Civljana“ je uključiti 40 žena s područja grada Knina te općina Biskupija, Kijevo i Civljane u aktivno sudjelovanje na tržištu rada, kako bi ublažili posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Ovim projektom smanjiti ćemo nezaposlenost žena na području Knina, Biskupije, Kijeva i Civljana, kao i samu socijalnu isključenost, siromaštvo te ćemo  potaknuti osjećaj korisnosti i unaprijediti im dosadašnje radno iskustvo.

Ciljne skupine ovoga projekta su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ –a  s naglaskom na : žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine beskućnice s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Projekt će uključiti ukupno 40 žena koje će biti zaposlene na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca. Zaposlene žene će pružati usluge pomoći i njege za 200 krajnjih korisnika koji su stare, nemoćne ili osobe u nepovoljnom položaju pomažući im u njihovim svakodnevnim aktivnostima.

Žene će se zaposliti za pružanje potpore starijim i nemoćnim osobama , a u isto vrijeme će im se pružiti mogućnost za obrazovanje kako bi kasnije imale veće šanse za pronalazak novog zaposlenja.

Korisnik projekta: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Knin.
Projekt se provodi u suradnji sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik, Centar za socijalnu skrb Knin, grad Knin te općine Biskupija, Civljane i Kijevo.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.925.199,24kn i u 100%-tnom iznosu je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta: 09.03.2018.31.08.2020.

Za više informacija o projektu, možete kontaktirati voditelja projekta: Petra Ercegovac, 095/252-11-15 ili na e-mail e-mail: zazeli@gdck-knin.hr.

Program "Zaželi"

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Projekt će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i udruge u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

Zahvaljujući ovome projektu na području cijele Hrvatske planira se zaposliti  3045 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Nadalje, projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.

Na natječaj se mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruge. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.

Prihvatljive aktivnosti projekta su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za  koje će žene skrbiti).