Skupština GDCK

Skupština je najviše tijelo Gradskog društva Crvenog križa Knin