Služba traženja

Služba traženja je posebna služba predviđena međunarodnim ugovorima, tzv. Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata, a ustanovljena je u našoj zemlji Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu kao javna ovlast i jedna od osnovnih djelatnosti u Hrvatskom Crvenom križu.

U ratnom vrtlogu ljudi nestaju, bježe, bivaju prognani, napuštaju domove i postaju izbjeglice, razdvajaju se cijele obitelji, nastoji se saznati o nestalim, zatočenima, poginulima, uhićenim osobama, o ranjenicima i bolesnicima. Također, ljudi nestaju iz različitih životnih okolnosti, a zadaća službe traženja je poduzeti sve akcije i modele traženja od lokalne do međunarodne razine.

Tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj, pa sve do današnjih dana, Služba traženja Crvenog križa bila je i za mnogobrojne stradalnike odaje vrelo nade da će doznati vijest koja će vratiti spokoj u njihove živote ili će pak oplakivati najmilije na posljednjem njihovom počivalištu. Danas, još uvijek nisu pronađeni svi nestali, njihovi ostatci nisu identificirani i još će se kopati rake za ratne žrtve.

Rad Službe traženja reguliran je Pravilnikom o radu Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa. Za potrebe Službe traženja i adekvatno rješavanje predmeta traženja osoba nestalih ili ubijenih u vrijeme Domovniskog rata ili spajanje razdvojenih članova obitelji, Crveni križ uspješno surađuje s nadležnim institucijama kao što su Hrvatski Crveni križ, Nacionalni ured Službe traženja, Ured za zatočene i nestale Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Policijska uprava, nadležni Županijski odnosno Općinski sud, Matični uredi te sve ostale institucije koje mogu dati određene informacije u svrhu rješavanja istih. Niti jedan predmet traženja ne zastarjeva.

Poslovi Službe traženja

Služba traženja obavlja sljedeće poslove:

 • obavješćivanje i traženje žrtava velikih prirodnih nepogoda i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, kao i mirnodopska traženja;
 • pribavlja i zaprima podatke i dokumente iz službenih i svih drugih izvora za osobe za koje je nadležna
 • evidentira, klasificira i obrađuje podatke,
 • zaprima zahtjeve za pokretanje traženja i poduzima samo traženja za nestale osobe,
 • izvjećuje tražitelja o dobivenim podacima, organizira spajanje razdvojenih članova obitelji itd.

Poslovi Službe traženja obavljaju se u ratu i u miru.

Usluge Službe traženja

Postupci Službe traženja

Poruke Crvenog križa

U vrijeme rata kada se putem pošte ili telefona ne može uspostaviti kontakt  s članovima obitelji, poruke Crvenog križa su vrlo često jedini način za članove obitelji razdvojenih sukobom (ili prirodnim ili katastrofama uzrokovanim ljudskim djelovanjem)  da ponovo uspostave odnosno održe kontakt.

Obiteljska poruka  je poseban obrazac koji sadrži sljedeće elemente:

 • osnovne podatke o pošiljatelju poruke
 • osnovne podatke o primatelju poruke
 • sadržaj poruke
 • potpis i srodstvo pošiljatelja s primateljem
 • datum kada je poruka poslana.

Obiteljske poruke prosljeđuju se Hrvatskom Crvenom križu Nacionalnom društvu Službe traženja koji dalje prosljeđuje istu.

Zahtjev za traženje

Od 2007. godine koriste se novi obrasci u radu Službe traženja:

Mirnodopsko traženje

Zahtjev za traženje mogu podnijeti isključivo članovi obitelji koji više od šest mjeseci nemaju kontakta s traženom osobom. Članovi obitelji koji nemaju informacije o svojim rođacima nakon oružanih sukoba, unutarnjih nemira ili prirodnih katastrofa, nakon što su iscrpljene sve druge mogućnosti pokreću traženje na određenom obrascu koji sadrži:

 • osobne podatke o traženoj osobi,
 • podatke o nestanku (datum i mjesto posljednjih vijesti)
 • okolnosti koje su dovele do prekida kontakta,
 • Ime i prezime članova obitelji koje bi mogle pomoći u traženju,
 • ostale podatke koji mogu pomoći u traženju,
 • podatke o tražitelju

Zahtjev za traženje  za vrijeme oružanog sukoba u Republici Hrvatskoj

Posebni zahtjev koji sadržava:

 • osobne podatke o traženoj osobi
 • podaci o nestanku (datum, mjesto i općina nestanka, okolnosti nestanka, izvor  informacija o nestanku te imena i prezime i adrese članova obitelji i osoba  ili institucija koje mogu pomoći u traženju),
 • da li je osoba primala poruke Crvenog križa
 • posljednje mjesto zatočenja (ako je osoba bila uhićena)
 • izvor informacija o zatočenju
 • ostali podaci koji mogu pomoći u traženju
 • podaci o tražitelju i srodstvo s traženom osobom

Nakon pronalaska osobe i rješavanja njezine ekshumacije i identifikacije (ukoliko se radi o ubijenoj osobi) ili uspostave kontakta s članovima obitelji, predmet traženja se zatvara. Tada se ispunjava Izjava za zatvaranje zahtjeva za traženje.

U tiskanici se navode okolnosti zbog čega se predmet traženja zatvara.