Zaštita zdravlja

Briga o zdravlju dužnost je svakog čovjeka, a njegovo je pravo i obveza saznati što više o bolestima koje ga ugrožavaju. Aktivnosti GDCK Knin na ovom području rada odnose se na zdravstveno prosvjećivanje, odgoj i osposobljavanje pučanstva na različite oblike zdravstvene samozaštite i očuvanju zdravlja, koje  su bile najčešće bile usmjerene ka prevenciji i suzbijanju ovisnosti o drogama, alkoholu i nikotinu, prevenciji AIDS-a kao i djelatnosti vezane za borbu protiv tuberkuloze i ostalih plućnih bolesti.

Na temu AIDS-a održana su tri predavanja na kojima je ukupno sudjelovalo 28 građana, također je emitirana i kontakt emisija na lokalnom radiju, kao i podjela promidžbenog materijala i stručni savjeti na akciji borbe protiv AIDS-a na ulicama grada Knina.

A za program prevencije i suzbijanja provođen je program koji je potpomogao Grad Knin te je savjetovalište uredovalo svakodnevno u popodnevnim satima zbog anonimnosti i diskrecije samoga savjetovališta (osoba koje su ga posjećivale). Na programu prevencije i savjetovanja zaposlen je psiholog. Također smo proveli ankete na osnovcima u osnovnim školamo ( 6- 8 razred) kao i u srednjoj školi te iste rezultate anketa prezentirali na javnoj tribini. Savjetovalište najčešće posjećuju mladi, ali i roditelji koji uz savjete mogu dobiti i poučne brošure u izdanju HCK.